Författare: skapenkat

Enkätexempel Business coachning

Business coachning är en specialiserad utbildning som krävs mest av företagsledare, företagare och verkställande direktörer inom företagens organisationer. Detta frågeformulär för Business coacher kommer att hjälpa professionella att avgöra vilken typ av utbildning en individ eller en hög verkställande av en organisations har som krav att utföra. Det främsta syftet med coaching är att hjälpa företagare eller en organisation för att uppnå sin fulla potential. Business Coachning Frågeformulär Exempel Namn på Företaget   ________________________ Typ av bransch: ______________________________________ Antal anställda _________   1. Tror du ditt företag har mer potential? [  ] Ja [  ] Nej 2. Har du en...

Read More

Enkät för företagsanalys

Ett frågeformulär där vi försöker hjälpa ett företags ägare eller chef att identifiera företagens behov och vad som krävs för verksamheten att vara framgångsrik. Efter inhämtning av dessa uppgifter kan man sedan analysera information i ett enkätverktyg alternativt ladda ner alla uppgifter ifrån enkätverktyget och skapa egna slutsatser. Sådana lösningar innefattar systemutveckling, organisatoriska förändringar, policyutveckling, processförbättring och strategisk planering bla. Denna enkät syftar också till att fastställa detaljer om de affärsmässiga kraven verksamheten står inför och karlägga dessa. Enkätinnehåll, exempel Företagets Namn ___________________________________ Fysisk adress _______________________________ Hur ser du på din omsättning detta året jämfört med förra räkneskapsåret?[  ]...

Read More

Skapa webbenkät på rätt sätt

Du har kommit in hit för att du vill skapa en webbenkät och givetvis kan man göra det på en mängd olika sätt. Du kan betala en programmerare att skapa ett formulär till dig så att du kan ta emot din information genom att du skapar först en word-mall. Programmeraren kommer sedan att skapa just det formuläret till dig och det kommer att kosta dig varje gång du ändrar några texter eller vill lägga till en fråga i din egen webbenkät. Som du förstår så finns det enklare sätt, genom att använda ett enkätverktyg så kan du skapa en...

Read More

Skapa enkät med hjälp av enkätverktyg

För att skapa enkät / enkäter på Internet behöver ett verktyg för enkätundersökningar. Genom att använda ett standardiserat verktyg så som Examinare ger det dig många fördelar så som att det finns export och importfunktioner vilka ni enkelt kan importera era mottagare, skapa exporter av resultaten enkelt till Word och PDF. Ett standardiserat enkätverktyg hjälper dig att skapa enkäter med bra struktur för att maximera antalet svar av dina respondenter. Skapa enkäter enkelt online Att skapa enkäter för bruk på Internet har många fördelar och inte bara då att det är enkelt utan att dina mottagare kan svara direkt...

Read More